Тюрьма - специальный проект
Загрузить Adobe Flash Player
 

Рейтинг@Mail.ru

Постановление Министерства культуры Республики Беларусь от 10 апреля 2003 г. №11 "Об утверждении Государственного списка историко-культурных ценностей Республики Беларусь"

Архив
1а1М603892 Ваенныя могiлкi  1944 г.     в.Кавяза     3  № 82 ад 25
                                  лютага
                                  2003 г.

1а1М603893 Ваенныя могiлкi          в.Усакiна     3  № 82 ад 25
                                  лютага
                                  2003 г.

             Касцюковiцкi раён

1а1М803894 Брацкая магiла  1943 г.     г.Касцюковiчы,  3  № 82 ад 25
                       вул.Ленiнская, у   лютага
                       скверы        2003 г.

1а1М803895 Брацкая магiла  1941 г.     в.Малая      3  № 82 ад 25
                       Валаськоўня      лютага
                                  2003 г.

             Краснапольскi раён

1а1М701368 Царква Дзмiтрыя  Канец ХIХ -   в.Выдранка    3  № 78 ад 20
      Растоўскага    пачатак ХХ ст.             лiстапада
                                  2002 г.

1а1М703896 Брацкая магiла  1943 г.     г.п.Краснаполле  3  № 82 ад 25
                                  лютага
                                  2003 г.

              Крычаўскi раён

1а1Е800481 Палац Пацёмкiна  1778-1787 гг.  г.Крычаў,     2  № 67 ад 16
                       вул.Ленiнская,    кастрычнi-
                       59          ка 2002 г.

1а1Е801366 Паштовая станцыя Сярэдзiна    г.Крычаў,     3  № 78 ад 20
               ХIХ ст.     вул.Ленiнская,    лiстапада
                       76          2002 г.

1а1Е803897 Брацкiя магiлы  1941, 1943 гг.  г.Крычаў,     3  № 82 ад 25
                       вул.Набярэжная    лютага
                                  2003 г.

1а1Е801367 Мiкалаеўская   Канец ХIХ -   г.Крычаў,     3  № 78 ад 20
      царква      пачатак ХХ ст.  вул.Сожавая, 45    лiстапада
                                  2002 г.

1а1Е803898 Брацкая магiла           г.Крычаў, у    3  № 82 ад 25
                       скверы iмя      лютага
                       60-годдзя       2003 г.
                       Кастрычнiка

             Круглянскi раён

1а1Е703899 Брацкая магiла           г.п.Круглае, у  3  № 82 ад 25
                       скверы        лютага
                                  2003 г.

1а1Е703900 Магiла      1943 г.     в.Глыбокае    3  № 82 ад 25
      А.С.Лукашэвiча                      лютага
                                  2003 г.

1а1Е703901 Брацкая магiла  1944 г.     в.Камсенiчы    3  № 82 ад 25
                                  лютага
                                  2003 г.

1а1Е703902 Брацкая магiла           в.Цяцерына    3  № 82 ад 25
                                  лютага
                                  2003 г.

             Магiлёўскi раён

1а1Е700553 Мемарыяльны    1984-1995 гг.           3  № 70 ад 18
      комплекс                         студзеня
      "Буйнiцкае поле"                     2002 г.
      са збудаваннямi i
      прадметамi
      ўзбраенняў у
      межах, згодна
      дадатку

1а1Е700964 Царква Пакроваў  2-я палова    в.Вейна      2  № 71 ад 28
      Багародзiцы    ХVIII ст.               лютага
                                  2002 г.

1а1Е701359 Успенская царква 1903 г.     в.Галянi-1    3  № 78 ад 20
                                  лiстапада
                                  2002 г.

1а1Е701358 Сядзiбны дом   Пачатак ХХ ст.  в.Дашкаўка    3  № 78 ад 20
                                  лiстапада
                                  2002 г.

1а1Е703903 Брацкая магiла  1944 г.     в.Дашкаўка    3  № 82 ад 25
                                  лютага
                                  2003 г.

1а1Е700965 Касцёл      1681 г.     в.Княжыцы     2  № 71 ад 28
      дамiнiканцаў                       лютага
                                  2002 г.

1а1Е703904 Брацкая магiла  1944 г.     в.Княжыцы     3  № 82 ад 25
                                  лютага
                                  2003 г.

1а1Е703905 Брацкая магiла  1944 г.     в.Краснаполле   3  № 82 ад 25
                                  лютага
                                  2003 г.

1а1Е700967 Мемарыяльная   1912 г.     в.Салтанаўка   2  № 71 ад 28
      каплiца ў памяць                     лютага
      аб Айчыннай вайне                    2002 г.
      1812 года

1а1Е701361 Каплiца      ХIХ ст.     в.Стайкi     3  № 78 ад 20
                                  лiстапада
                                  2002 г.

1а1Е701360 Успенская царква Пачатак ХХ ст.  в.Сухары     3  № 78 ад 20
                                  лiстапада
                                  2002 г.

1а1Е703906 Брацкая магiла  1944 г.     в.Сухары     3  № 82 ад 25
                                  лютага
                                  2003 г.

1а1Е703907 Брацкая магiла  1944 г.     в.Сялец      3  № 82 ад 25
                                  лютага
                                  2003 г.

1а1Е700966 Паштовая станцыя ХIХ ст.     в.Фойна      2  № 71 ад 28
                                  лютага
                                  2002 г.

1а1Е703908 Брацкая магiла  1944 г.     в.Харошкi     3  № 82 ад 25
                                  лютага
                                  2003 г.

             Мсцiслаўскi раён

1а1К801339 Гандлёвыя рады  Пачатак ХХ ст.  г.Мсцiслаў, на  3  № 78 ад 20
                       скрыжаваннi      лiстапада
                       вул.Калiнiна i    2002 г.
                       Урыцкага

1а1К800459 Успенскi касцёл  1614 г.,     г.Мсцiслаў,    1  № 64 ад 27
               1746-1750 гг.  вул.Кiрава, 4     сакавiка
               (рэканструя-              2001 г.
               ваны)

1а1К800459 Фрэскi ў     1614 г.,     г.Мсцiслаў,    2  № 88 ад 28
      iнтэр'еры     1746-1750 гг.  вул.Кiрава, 4     жнiўня
      Успенскага    (рэканст-               2003 г.
      касцёла      руяваны)
     --------------------------------------------------------+++
     Приложение 6   дополнено   позицией   постановлением
     Министерства  культуры  от  28 декабря 2004 г. № 32
     (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/11970 от
     10.01.2005 г.)
     --------------------------------------------------------+++

1а1К803909 Брацкая магiла  1943 г.     г.Мсцiслаў, парк 3  № 82 ад 25
                       iмя Н.Крупскай    лютага
                                  2003 г.

1а1К801337 Будынак былой   Канец ХIХ -   г.Мсцiслаў,    3  № 78 ад 20
      земскай управы  пачатак ХХ ст.  вул.Ленiна, 28    лiстапада
                                  2002 г.

1а1К800968 Царква Аляксандра 1870 г.     г.Мсцiслаў,    2  № 71 ад 28
      Неўскага              вул.Ленiна, 30    лютага
                                  2002 г.

1а1К801340 Паравы млын    Пачатак ХХ ст.  г.Мсцiслаў,    3  № 78 ад 20
                       вул.К.Маркса,     лiстапада
                       77          2002 г.

1а1К800460 Будынак былой   ХIХ ст.     г.Мсцiслаў,    3  № 64 ад 27
      мужчынскай             вул.Першамай-     сакавiка
      гiмназii              ская, 14       2001 г.

1а1К800456 Былы калегiум   1745-1750 гг.  г.Мсцiслаў, на  2  № 64 ад 27
      езуiтаў:              перакрыжаваннi    сакавiка
      а) касцёл             вул.Першамайскай   2001 г.
      б) кляштарны            i Пралетарскай
      корпус

1а1К800456 Сюжэтныя     1745-1750 гг.  г.Мсцiслаў, на  2  № 88 ад 28
      роспiсы ў             перакрыжаваннi    жнiўня
      iнтэр'еры келляў          вул.Першамайскай   2003 г.
      i трапезнай            i Пралетарскай
      кляштарнага
      корпуса
      езуiцкага
      калегiума
     --------------------------------------------------------+++
     Приложение 6   дополнено   позицией   постановлением
     Министерства  культуры  от  28 декабря 2004 г. № 32
     (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/11970 от
     10.01.2005 г.)
     --------------------------------------------------------+++

1а1К801336 Будынак былой   Канец ХIХ ст.  г.Мсцiслаў,    3  № 78 ад 20
      вайсковай             вул.Пралетарская   лiстапада
      установы                         2002 г.

1а1К801338 Будынак былога  Канец ХIХ -   г.Мсцiслаў,    3  № 78 ад 20
      казначэйства   пачатак ХХ ст.  вул.Савецкая, 14   лiстапада
                                  2002 г.

1а1К801341 Спаса-Праабражэн- 2-я палова    г.Мсцiслаў,    3  № 78 ад 20
      ская царква    ХIХ ст.     вул.Энгельса     лiстапада
                                  2002 г.

1а1К801343 Царква      Канец ХIХ -   в.Басценавiчы   3  № 78 ад 20
               пачатак ХХ ст.             лiстапада
                                  2002 г.

1а1К801344 Царква      Пачатак ХIХ ст. в.Мазалава    3  № 78 ад 20
                                  лiстапада
                                  2002 г.

1а1К800969 Успенскi     ХVIII-ХIХ ст.ст. в.Пустынкi    2  № 71 ад 28
      манастыр:                        лютага
      а) Успенскi сабор                    2002 г.
      б) жылы корпус
      в) званiца
      г) будынак школы
      д) каплiца
      е) стайня
      ж) гаспадарчыя
      пабудовы
      з) жылыя дамы

1а1К801342 Царква Iльi    1-я палова    в.Слаўнае     3  № 78 ад 20
      Прарока      ХIХ ст.                лiстапада
                                  2002 г.

1а1К800970 Царква      ХVIII ст.    в.Сялец      2  № 71 ад 28
                       (Ануфрыева)      лютага
                                  2002 г.

             Слаўгарадскi раён

1а1Е800971 Ансамбль царквы  Канец      г.Слаўгарад, у  2  № 71 ад 28
      Раства      ХVIII ст.    цэнтры горада     лютага
      Багародзiцы                       2002 г.
      а) царква     1791-1793 гг.
      б) званiца    ХVIII ст.
      в) царкоўна-   ХVIII ст.
      прыходская школа
      г) падмуркi    ХVIII ст.
      цёплай царквы
      д) дзве жылыя   ХVIII ст.
      пабудовы

1а1Е800971 Фрэскi ў     ХVIII ст.    г.Слаўгарад, у  2  № 88 ад 28
      iнтэр'еры             цэнтры горада     жнiўня
      царквы Раства                      2003 г.
      Багародзiцы
     --------------------------------------------------------+++
     Приложение 6   дополнено   позицией   постановлением
     Министерства  культуры  от  28 декабря 2004 г. № 32
     (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/11970 от
     10.01.2005 г.)
     --------------------------------------------------------+++

1а1Е803911 Брацкая магiла  1941, 1944 гг.  г.Слаўгарад,   3  № 82 ад 25
                       вул.Ленiнская, у   лютага
                       парку         2003 г.

1а1Е800972 Паштовая станцыя 2-я палова    г.Слаўгарад,   2  № 71 ад 28
               ХIХ ст.     вул.Ленiнская,    лютага
                       49А          2002 г.

1а1Е803912 Брацкая магiла  1941, 1944 гг.  8 км на паўночны 3  № 82 ад 25
                       ўсход ад       лютага
                       Слаўгарада      2003 г.

1а1Е803913 Брацкая магiла  1941 г.     в.Аляксан-    3  № 82 ад 25
                       драўка-1       лютага
                                  2003 г.

1а1Е803914 Брацкая магiла  1943 г.     в.Гайшын     3  № 82 ад 25
                                  лютага
                                  2003 г.

1а1Е803915 Брацкая магiла           в.Гiжэнка     3  № 82 ад 25
                                  лютага
                                  2003 г.

1а1Е803916 Брацкая магiла           в.Iванiшчэвiчы  3  № 82 ад 25
                                  лютага
                                  2003 г.

1а1Е803917 Брацкая магiла  1943-1944 гг.  в.Кульшычы    3  № 82 ад 25
                                  лютага
                                  2003 г.

1а1Е803918 Брацкая магiла  1943-1944 гг.  в.Лапацiчы    3  № 82 ад 25
                                  лютага
                                  2003 г.

1а1Е803919 Брацкая магiла  1941 г.     в.Любаны     3  № 82 ад 25
                                  лютага
                                  2003 г.

<<<< >>>>


« ZoneBY.net